Batalia społeczna o uratowanie budynku po Gimnazjum

Wracamy  do głównego tematu dla Strzemieszyc na najbliższe miesiące .
To przyszłość Szkoły Podstawowej nr 24 i wykorzystanie budynku szkoły po jej likwidacji. Rada Miejska podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury likwidacji szkoły. Odrzucono mój wniosek o konsultacje społeczne. Wcześniej Prezydent Miasta odrzucił społeczny wniosek o konsultacje  w sprawie przyszłości szkoły. Ta ostatnia decyzja wpisuje się w historię Strzemieszyc po włączeniu do Dąbrowy Górniczej. Zlikwidowano nie tylko miasto, ale stopniowo  dwa domy kultury, kino, komisariat, dworzec PKP, liceum.
 Czy teraz przyszła kolej na szkoły?

W Strzemieszycach wystarczą 3 szkoły podstawowe. Czwarta została utworzona na siłę, na skutek konfliktu władz miasta z Kuratorium  Oświaty w czasie realizacji reformy szkół. Jest jednak problem, bo w dotychczasowych szkołach podstawowych utworzono wcześniej  Zespoły Szkolno-Przedszkolne i teraz, po likwidacji Gimnazjum i wejściu 7 i 8 klasy zrobiło się ciasno.

Strzemieszyce mimo problemów środowiskowych rozwijają się. Powstaje masa nowych domów. Domy stojące puste są chętnie kupowane ze względu na niską cenę. Przybywa przede wszystkim młodych ludzi. Jest szansa, że będzie coraz więcej dzieci, co zresztą widać po przedszkolach.

Dlatego o ile likwidacja czwartej szkoły podstawowej jest koniecznością, to ta decyzja musi być połączona z decyzją o przyszłości budynku po tej szkole, budynku dawnego Liceum i Gimnazjum. Decyzja poprzedzona dokładną analizą demograficzną, analizą wieloletnią przeprowadzoną dla całej dzielnicy, a nie dla jednej szkoły.

Przedszkola zajęły  dużo miejsca w szkołach. Brakuje go dla normalnego funkcjonowania szkoły. To była zła decyzja o umieszczeniu przedszkoli w szkołach podstawowych, nie uwzględniająca reformy i likwidacji gimnazjów. Przedszkola mają złe warunki. W szkołach pojawiła się dwuzmianowość. Stracono budynek po Przedszkolu przy ul. Kozubka przenosząc je do budynku szkolnego. Czyli baza oświatowa została już uszczuplona. Teraz możemy stracić kolejny budynek.

Jedynym wyjściem , jakie widzimy w tej sytuacji, jest wykorzystanie budynku po SP nr 24 na centralne przedszkole i przeniesienie do niego przedszkoli ze szkół podstawowych, co stworzy miejsce na normalne funkcjonowanie tych szkół. Nie tylko miejsca dla klas 7 i 8, ale też na np. świetlice, stołówki, harcówki czy inne sale. To jest chyba jedyny słuszny kierunek myślenia o przyszłości oświaty w Strzemieszycach, myślenia o jak najlepszych warunkach do nauki dla dzieci przy zachowaniu istniejącej bazy oświatowej.

Budynek SP nr 24 jest duży. Mógłby również pomieścić inne niezbędne społecznie instytucje. Potrzebny jest żłobek. Potrzebna świetlica środowiskowa, świetlica dziennego pobytu dla seniorów, miejsce na organizacje społeczne. Jest wprawdzie nowa biblioteka, ale do dzisiaj nie ma zgody na prowadzenie w niej działalności organizacji społecznych. Nie jest ona też z gumy i ma inne cele.

Pamiętamy, co stało się ze szkołami w Strzemieszycach Małych i w Łęce.  Musimy podjąć walkę o utrzymanie budynku na cele oświatowe. Potrzebna jest mobilizacja rodziców, mieszkańców, organizacji społecznych.  Strzemieszyce wbrew temu, co niektórzy głoszą, już kilka lat temu się obudziły. Obecnie jest potrzeba, aby pokazały, że mieszkańcy tworzą społeczeństwo obywatelskie, które potrafi wspólnie działać i porozumieć się dla realizacji wspólnego celu, mimo występujących różnic i uprzedzeń.

Rozmawiałem w Kuratorium Oświaty, mamy poparcie, a szkoła nie może zostać zlikwidowana bez zgody kuratora. Mamy poparcie Posła Roberta Warwasa. Potrzeba jeszcze zdecydowanej akcji nas samych.

Apeluję o jak najszersze wysyłanie zamieszczonych petycji do przedstawionych urzędów. Indywidualnie, zbiorowo, w zaproponowanej treści lub według indywidualnych propozycji. To w tej chwili jedyne wyjście wybiegające w przyszłość, ale zapewniające najlepsze warunki do nauki nowym pokoleniom. Wspominałem o idei utworzenia szkoły średniej. To było zadanie dla systemu oświaty przed reformą. Obecnie , przy bogatej ofercie szkół średnich Dąbrowy i Sosnowca optymalnym  wyjściem  jest stworzenie centrum społeczno-wychowawczego dla dzielnicy z dużym przedszkolem, żłobkiem i świetlicami środowiskowymi.

Są programy rządowe, miasto ma też duże środki. Jest szansa.

Jeryz Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

Petycja do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Adres email:    mbazylak@dabrowa-gornicza.pl    Adres pocztowy: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Pobierz  Petycja do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 2019

 

Petycja do Śląskiego Kuratora Oświaty

Adres email:   sosnowiec@kuratorium.katowice.pl   Adres pocztowy:  Śląskie Kuratorium Oświaty  DELEGATURA W Sosnowcu ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec

pobierz  Petycja do Kuratora 2019