APEL DO ORGANIZACJI W SPRAWIE RATOWANIA SZKOŁY

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce zwraca się do wszystkich organizacji działających na terenie Strzemieszyc o poparcie wniosku o ratowanie Szkoły Podstawowej nr 24 i pozostawienie budynku szkoły na cele oświatowe i społeczne.

Treść apelu  2019 apel do organizacji szkoła

Ze swej strony podajemy treść petycji, która może zostać przekazana do Śląskiego Kuratora Oświaty Petycja-do-Kuratora-2019

Strzemieszyce w sprawach ważnych mają jeden głos. Pokażmy, że nie dajemy się podzielić. Prosimy o przekazywanie pism do niedzieli, ponieważ w poniedziałek będzie wydana opinia Kuratora

Jerzy Reszke