Batalia o budynek po szkole SP nr 24 (dawne Liceum)

Batalia o budynek po szkole SP nr 24 (dawne Liceum)

Szanowni Państwo,

Stanęliśmy przed sytuacją, że Szkoła Podstawowa nr 24 zostanie prawdopodobnie zlikwidowana. Nie ma naboru, szkoła nie może stać pusta. Minister Edukacji unieważnił decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty odmawiającą  Prezydentowi Miasta postawienia szkoły w stan likwidacji , co oznacza, że szkoła zostanie faktycznie zlikwidowana. Musimy sobie jako Mieszkańcy Dzielnicy jasno powiedzieć, czy zależy nam na utrzymaniu budynku dla celów oświatowych? To nie jest sprawa kilku osób, czy jednego stowarzyszenia. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych spraw, które obecnie stoją przed nami wszystkimi. Apel do Kuratora Oświaty poparło 19 organizacji społecznych z naszej dzielnicy , poza jedną. Teraz niech się wypowiedzą Mieszkańcy. To akcja ponad podziałami, tak jak poprzednio walka o Komisariat czy protest przeciw sprowadzeniu odpadów z Salwadoru. Akcja, w której możemy pokazać naszą dojrzałość spoleczną i obywatelską. Zastanówmy się, co może być w przypadku likwidacji szkoły i sprzedaży budynku w przyszłości. Nie można wykluczyć przeludnienia w klasach, nauki na zmiany, a nic nie sugerując,  w obecnym budynku np. HOSTEL dla pracowników lub obcokrajowców.

Występujemy z PETYCJĄ  do Prezydenta Miasta. Chcieliśmy zorganizować spotkanie z Panem Prezydentem, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi, na którą w dalszym ciągu oczekujemy. W PETYCJI przytaczamy te same argumenty. Budynek musi pozostać jako obiekt służący oświacie, a optymalnym rozwiązaniem jest jego przeznaczenie na centralne przedszkole i żłobek. Takie działanie pozwoliłoby na zwolnienie miejsca w obecnych szkołach i zapewniłoby na przyszłość normalne warunki nauczania dla ośmioletnich szkół podstawowych. To jest w tej chwili najbardziej logiczne i przyszłościowe rozwiązanie.

Będziemy zbierać podpisy. Apelujemy do wszystkich mających podobne zdanie o pomoc w zbiórce. Dajemy sobie czas do końca lipca.  Listy z podpisami można oddawać w Cukierni Cieplak lub skontaktować się telefonicznie ze mną. 

I jeszcze jedno. W przekazach rodzinnych mówi się, że teren pod Liceum został przekazany w formie darowizny. Jeżeli ktokolwiek z Mieszkańców ma na ten temat informacje lub dokumenty, proszę o kontakt.

Jerzy Reszke

PETYCJA POBIERZ  Liceum- petycja

LISTA POBIERZ  lista poparcia petycji