Odpowiedź Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Poniżej umieszczamy pełny tekst  odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce przekazane Prezydentowi Miasta Panu Marcinowi Bazylakowi podczas spotkania z Mieszkańcami Strzemieszyc w dniu 29 października 2019 roku.

Pełny tekst odpowiedzi pobierz Odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce_24.12.2019 (1)

 

Komentarze do odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia

 

Kredyt zaufania

Spotkanie z Prezydentem Bazylakiem było rzeczywiście ciekawe. I rzec można tłumne. Zasygnalizowaliśmy wiele problemów i czekamy na działania.

Szczególnie ważnym testem dla Prezydenta będzie poznanie i ocena działania firm z ulicy Fabrycznej i Magazynowej oraz ciężkiego transportu na Strzemieszyckiej. To tak na dobry początek.

Cieszyła  obecność na spotkaniu posła Roberta Warwasa, który mimo różnic ideologicznych, partyjnych współpracuje z Prezydentem w sprawach ważnych dla Dąbrowy i jej mieszkańców.

Prezydent Bazylak dostał od nas kredyt zaufania, duży, jeśli się weźmie pod uwagę stan, do którego doprowadzono Strzemieszyce. Dla obu stron, władzy i mieszkańców to „nowy początek”. Przed nami szereg spotkań konsultacyjnych w sprawie układu komunikacji publicznej, statutów i powołania rad dzielnicowych. W tej sytuacji aktywność mieszkańców bezcenna.

                                                                                                Halina Mucha

Czy rozpoczęcie dialogu?

Dostaliśmy odpowiedź na wiele pytań. Nie ze wszystkimi odpowiedziami się zgadzamy, ale najważniejsze jest rozpoczęcie rozmowy. To szansa na wyjaśnienie spornych tematów, do których należą : normy hałasu, otwarcie żłobka, krocionogi, ekrany przy DK94, remonty ulic czy budowa chodników, ale również wspólna dyskusja nad rozwiązaniami, które są potrzebne w Strzemieszycach, jak rewitalizacja terenu stacyjnego, połączenie autobusowe do Gołonoga, sprawa przyszłości terenu przy dawnym Gimnazjum, opłata adiacencka czy inne. Ważne, że przedstawione zostały stanowiska władzy samorządowej i Mieszkańców reprezentowanych przez Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tematy są trudne,  ale widzę teraz szansę na zmiany i dialog, o który było trudno w poprzedniej kadencji.

                                                                                                    Jerzy Reszke