Wyrok WSA Gliwice w sprawie przedsięwzięcia Nowa Organizacja DSS Recykling

Poniżej podajemy pełną treść wyroku. Nie komentujemy, ale treść uzasadnienia wskazuje, że nasza skarga została potraktowana poważnie i Sąd podzielił nasze zdanie, że inwestycja nie jest dobrze przygotowana. Mamy prawo jako mieszkańcy do uzyskania odpowiedzi na wszystkie zastrzeżenia, jakie wnosimy.  Czekamy obecnie, czy zostanie wniesiona kasacja. Publikujemy pełną treść, bo sądzę, że to jest źródło ważnych informacji dla wszystkich zainteresowanych i dużo mówi o motywach naszego działania. Podejście Sądu pokazuje, że nasze zastrzeżenia nie były wymyślone, tylko mają oparcie w faktach i w przepisach.   Pobierz      wyrok WSA Nowa organizacja

Jerzy Reszke