Petycja w sprawie nowego budynku Dworca Kolejowego Dabrowa Górnicza Strzemieszyce

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce występuje o włączenie do  Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023  odbudowy historycznej części budynku dworca w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyce jako dworca systemowego dla stacji Dabrowa Górnicza Strzemieszyce.

Liczymy na poparcie naszych przedstawicieli w Sejmie i w Senacie. Liczymy na poparcie wszystkich sprzyjających Strzemieszycom. Ta dziura po dworcu boli.

Jerzy Reszke

Pobierz        Petycja w sprawie odbudowy dworca kolejowego w Strzemieszycach PKP SA

Pismo Pani Beaty Szydło  ODPOWIEDŹ-PANI-POSEŁ-BEATY-SZYDŁO