PISMA

Przedstawiamy pisma w sprawie naszej dzielnicy które kierujemy do rożnych instytucji.

 

Pismo do kandydatów na Prezydenta Polski

Apel-do-Kandydatów-na-Prezydenta-2015

**********

Pismo do Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce przekazuje informacje na temat terenu po byłych Zakładach Chemicznych „Strem”

Pismo w sprawie Strem – – IPN

**********

Pismo do Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

W sprawie zmiany MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W STRZEMIESZYCACH W REJONIE SULNA, CENTRUM, GRABOCINA I SZAŁASOWIZNY

Do-Prezydenta-Szałasowizna-Sulno

**********

Pismo do Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej” przyjętego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 roku

Pismo-zmiana-studium-STREM

**********