ZESPOŁY

Stowarzyszenie, aby jeszcze lepiej poznać problemy z którymi borykają się mieszkańcy, a tym samym bardziej skutecznie z nimi walczyć , oraz aby zmienić wizerunek Stzremieszyc, powołało zespoły:

1. Zespół ds. Monitoringu i Badań Środowiska – prowadzący Pan Lucjan Latos
2. Zespół ds. Nowych Inwestycji –prowadzący Pan Jerzy Reszke
3. Zespół ds. Środowiskowych Zagrożeń Zdrowotnych –prowadząca Pani Alicja Wiatrowska-Cieplak
4. Zespół ds. Rewitalizacji –prowadząca Pani Anna Zagrodnik
 
W sprawie pomysłów, uwag, pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy Stowarzyszenia.